Revive Our Hearts Dijital ses dosyası

Part 1 Part 2 Part 3

Bir Hayati Mesaj

1.HAYATî BİR MESAJ

Giriş: Leslie: Tövbe, İsa’ya geldiğinizde bir defaya mahsus olmak üzere başa çıkacağınız bir durum değildir. Tövbe, her gün tekrarlanan bir süreçtir ve gerçek anlamda yaşamaya başlamanın işaretlerinden biridir.

Karşınızda Nancy Leigh DeMoss. Vahiy Kitabı, yedi kiliseye verilen mesajlarla başlar. Bugün siz Tanrı’dan böyle bir kişisel mesaj alıyor olsanız neler olurdu? Bence Tanrı kendisine itaat ettiğiniz ve imanlı olduğunuz alanlarda sizi cesaretlendirirdi. Tıpkı yedi kiliseye yaptığı gibi sizin de itaatkar ve imanlı olduğumuz alanlar olduğunu kabul ederdi. Ama sonrasında, bence kutsallığının, gerçeğinin ve doğruluğunun ışığını yüreklerinize yansıtarak “Ne var ki,” derdi, “birkaç konuda sana karşıyım”. Bizler “Tövbe edin” mesajına odaklanmak istiyoruz ancak size şu kadarını söyleyeyim, bu tamamen kişisel bir mesajdır. “Tövbe edin mesajının nesi kişisel olabilir ki?” diyemeyiz. Vaftizci Yahya’nın, Rab İsa’nın geliş yolunu hazırlarken bize verdiği mesaj tövbeydi. Matta 3. Bölüm 1. Ayette şöyle denmektedir; “O günlerde Vaftizci Yahya Yahudiye Çölü’nde ortaya çıktı.” Peki Vaftizci …