Kalplerimizi Canlandırın Dijital ses dosyası

Poster image

Ruhta Yoksunluk Bereket Getirir

Giriş: Leslie: Birçok yeni üniversiteli derslere başladığında hemen en sevdiği alana yönelmek ister, en zorlayıcı dersleri alır ama genelde önlerine bir engel çıkar. Her şeyden önce önkoşulları yerine getirmeleri gerekir.

Beyin ameliyatına atlamadan önce kimya ve biyolojiye ihtiyaç duyarsınız. Bizim programımızda farklı türden bir önkoşuldan bahsediliyor. Şimdi Nancy bize kırıklık ve tevazudan bahsedecek, uyanışın önkoşulları.

Tanrı’nın sizi kırmasını beklemeyin. Kaya’ya, İsa Mesih’e bırakın kendinizi, ki O sizin yerinize kırılan Kaya’dır. ve Davut’la birlikte herkesin önünde yakarma alışkanlığını edinme sürecine başlayın. “Acı bana, Ey Tanrım, ben bir günahkarım. Bana merhamet göster, Ya RAB.”

Kutsal Yazılar’dan şunu öğrendik:kalbi kırık kişi bereket alır. Yüreği yaralı bir insan berekete kavuşur. İsa, ne mutlu rıhta yoksul olanlara! Göklerin Egemenliği onlarındır’’ dedi.

Peki gönül kırıklığı bize ne tür bir bereket getirir? Tanrı ruhta yoksun olanlara yaklaşır. Tanrı alçakgönüllüleri yukarı kaldırır, gururlu olanları ise kendinden uzak tutar. Onlara karşı çıkar, onlarla arasına mesafe koyar.

Ama O yine …