Ankers voor je ziel

Anchors for your soul By Nancy Leigh DeMoss Ankers voor je ziel Wanneer angst ons dreigt te verstikken en er chaos ontstaat in alle richtingen, hebben we hoop. Jezus beloofde … Lees Verder

Sexuele reinheid

Door Nancy DeMoss Wolgemuth Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige … Lees Verder

Vergeven, Vergeving en Vrij!

Enige tijd geleden kwam een vrouw naar voren tijdens een conferentie en vertelde hoe, jaren geleden, haar volwassen dochter was gestalkt en toen wreed vermoord werd door een man. De … Lees Verder

Elkaar Bemoedigen

In een wereld waar terrorisme, oorlog, geweld en echtscheiding alledaagse gebeurtenissen zijn, is één van de voornaamste bedieningen die we als vrouw kunnen hebben de bediening van bemoediging. We weten … Lees Verder

Elkaar opbouwen

door Nancy DeMoss Wolgemuth Als kind van God heb je een heel bijzondere relatie met andere christenen. In de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze wordt deze relatie … Lees Verder