Seeking Him Podcast

De vrucht van de Geest

Nancy DeMoss Wolgemuth: Als we door de Geest geleid worden, produceert Hij in ons wat Galaten 5 de vrucht van de Geest noemt. Dus hier volgt een lijst van die kwaliteiten, samen met enkele vragen die je zullen helpen om de vrucht die je in je leven ziet, te evalueren.

De vrucht van de Geest is:

Liefde. Hebben mensen het gevoel dat ze uw goedkeuring moeten verdienen, of weten ze dat u van hen houdt, wat er ook gebeurt?

Blijdschap. Is jouw mate van vreugde afhankelijk van omstandigheden?

Vrede. Vertrouw je erop dat God de controle heeft?

Geduld. Ben je bereid om omstandigheden die jou irriteren te accepteren?

Vriendelijkheid, goedheid. Ben je bedachtzaam en attent? Overwin je het kwaad door het goede te doen?

Geloof, zachtmoedigheid. Heb je een gewillige geest?

Zelfbeheersing. Staan je natuurlijke passies onder de controle van de Heilige Geest?

Onthoud, dit zijn de eigenschappen van het leven van Christus die door ons heen stromen als we ons overgeven aan Zijn controle.