Seeking Him Podcast

Vergeven is een keuze

Een vrouw kwam eens naar me toe en zei: "Hoe kun je een hele kerk vergeven?" Ze vertelde me het verhaal dat vorig jaar haar vader, die in een kerk dominee was, uit de kerk gezet was door de rest van de gemeente. Ze hadden zwaar tegen hem gezondigd. Door deze situatie zijn er veel gebroken relaties ontstaan.

De pijn van deze vrouw was nog diep en vers, maar ze werd geroepen om te vergeven. En in haar geval moest ze bewust kiezen om te vergeven.

We moeten bewust hiervoor kiezen, omdat vergeving geen gevoel is. Het is een keuze. En dat is ook mogelijk - dankzij Gods hulp! Volgens Filippenzen 2 geeft Gods genade ons het verlangen en de kracht om te doen waartoe Hij ons geroepen heeft. Is er een gebied in je leven waar je pijn hebt? Vraag God of Hij Zijn bovennatuurlijke verlangen en kracht aan je wil geven, en kies er dan voor te vergeven.

Dit is Nancy Demoss Wolgemuth voor de podcast Zoeken naar Hem. Vertaald door Vernieuw onze harten. Wil je meer lezen of luisteren? Volg ons dan op Facebook, Instagram, Youtube en Spotify onder de naam ‘Vernieuw onze harten’.