Seeking Him Podcast

Vriendelijke woorden

Spreuken 31 geeft ons de kenmerken van een deugdzame vrouw, en er is één bepaald vers dat ik altijd zo overtuigend vind! Vers 26 zegt: "Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong." Wauw! Hoe spreek ik tot anderen?  Vriendelijk en wijs, of juist onvriendelijk en niet wijs?

Als we vriendelijk zijn, merken mensen dat echt op. Een jonge man zei eens tegen me: "Een van de belangrijkste dingen waardoor ons huwelijk werkt, is dat mijn vrouw een vriendelijke aard heeft en vriendelijke woorden spreekt."

Ik ken die vrouw, en ik weet dat vriendelijke woorden voor haar niet vanzelfsprekender zijn dan voor mij. Maar de Geest van God kan ons vriendelijk maken.

Zouden mensen jou omschrijven als iemand die vriendelijke woorden spreekt? Net als deze jonge vrouw kunt u vriendelijkheid leren door de kracht van de Heilige Geest. Wilt u Hem vragen om u vriendelijk te maken?

Dit is Nancy Demoss Wolgemuth voor de podcast Zoeken naar Hem. Vertaald door Vernieuw onze harten. Wil je meer lezen of luisteren? Volg ons dan op Facebook, Instagram en Youtube onder de naam ‘Vernieuw onze harten’.