Seeking Him Podcast

Wees gezegend en wees tot zegen

Wanneer God ons zegent, is het niet Zijn bedoeling dat we die zegeningen voor onszelf houden. Hij geeft ze aan ons, zodat we de zegeningen kunnen doorgeven aan anderen. Ik heb vaak tegen jonge mensen gezegd, “Onthoud goed: wees gezegend en wees tot zegen.”

God zei iets vergelijkbaars tegen Abram in Genesis 12. Nadat Hij hem naar een vreemd land geroepen had, zei God: “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.”

Wij zijn allemaal gezegend door die belofte van God aan Abram. Uit het volk van Abram zou uiteindelijk de Messias geboren worden.

Hoe heeft God jou gezegend? Heeft Hij je eten gegeven? Een baan? Een huis? Vrijheid om God te aanbidden? Vrijheid van de zonde? Hoe kan jij al die dingen met anderen delen en een bron van Gods zegen voor anderen worden?

Dit is Nancy Demoss Wolgemuth voor de podcast Zoeken naar Hem. Vertaald door Vernieuw onze harten. Wil je meer lezen of luisteren? Volg ons dan op Facebook, Instagram en Youtube onder de naam ‘Vernieuw onze harten’.