Revive Our Hearts Dijital ses dosyası

— Audio Player —

Part 1 Part 2 Part 3

Rol Yapmak Yok

Giriş: Leslie: Neden biri acı verecek derecede dürüst olma riskine girer ki? Açık konuşup doğruyu söylemek gerçekten değer mi?

Nancy şimdi bize dürüstlüğün ödüllerini açıklayacak. Bu kişisel uyanışı tecrübe etmenin önemli bir parçası. Nancy’i dinliyoruz:

Hatırlar mısınız eski zamanlarda mektupların altını “Samimiyetle” veya “Bütün samimiyetimle” diye imzalardık? Samimiyet kelimesi uyanış süreci için mühim bir sözcük ve Yeni Antlaşma’daki birkaç önemli metinde geçtiğini görüyoruz.

Bunlardan bir tanesinde İsa’nın öğrencilerinden Pavlus “Bu buyruğun amacı sevgidir.” diyor. Bize verilen buyruğun amacı, sizlere öğretmeye çalışmamızın amacı sevgidir.

Tanrı’yı, birbirinizi ve başkalarını sevmenizi istiyoruz ve bu sevgi saf bir yürekten, iyi bir vicdandan, samimi bir imandan taşarak gelir.

Şimdi, bu üç unsur- saf bir yürek, iyi bir vicdan ve samimi bir iman- “O’nu Aramak” serisinin ilk birkaç haftası boyunca hakkında epey konuşacağımız unsurlardır. Çünkü hem Tanrı için hem de birbirimiz için sevgiyi tecrübe etmek konusunda bu üç unsura ihtiyacımız var.

Yani hedefimiz sevgi, ve sevgi …

About the Teacher

Nancy DeMoss Wolgemuth

Nancy DeMoss Wolgemuth

Nancy DeMoss Wolgemuth has touched the lives of millions of women through Revive Our Hearts and the True Woman movement, calling them to heart revival and biblical womanhood. Her love for Christ and His Word is infectious, and permeates her … read more …