Revive Our Hearts Dijital ses dosyası

— Audio Player —

Part 1 Part 2 Part 3

Grace Kanalları

8.Lütuf Kanalları 1

Leslie: Çevrenizdeki insanlar Tanrı’nın lütfundan faydalanabiliyor mu? Karşınızda Nancy Leigh DeMoss.

Tanrı bizden yalnızca lütfunu almamızı beklemiyor. O’nun lütfunu aktaran kanallar olmamızı da bekliyor. Böylece Tanrı kurtaran, kutsayan, dertlerimize deva olan lütfunu hayatlarımıza akıtırken bizler de bu lütfu sadece depolamakla yetinmez aynı zamanda Tanrı’nın lütfunu aracılığımızla gösterebileceği birer araç haline geliriz. Son birkaç program boyunca bu konu üzerine düşünürken siz de kendinizi Tanrı’ya minnettar hissettiniz mi? Muhteşem lütuf, büyüleyici lütuf, inanılmaz lütuf... Hiç birimiz Tanrı’nın lütfundan ayrı olarak bir şey yapamayız. Hayatımızın her anında Tanrı’nın lütfuna ihtiyacımız var. Daha önce Tanrı’nın kurtarıcı lütfu hakkında konuşmuştuk. Şu bir gerçek ki bizim Tanrı’yla birlikte doğru yolu bulup aklanmamızı sağlayan şey de yine O’nun lütfudur. Evet, Tanrı’nın günahlardan kurtaran lütfundan söz ediyorduk. Bizleri gün be gün İsa Mesih’in görünümü ve benzerliğine dönüştüren süreç de Tanrı’nın lütfunu içermektedir. Bizleri günahın güçlü etkisinden koruyan, işte bu kurtarıcı lütuftur ve bizler İsa Mesih’e …