Revive Our Hearts Dijital ses dosyası

— Audio Player —

Part 1 Part 2

Bu Kemikler Canlanabilir Mi

Giriş: Leslie: Çiftçi sadece bir avuç tohum alıp toprağa serperek bundan çok iyi bir sonuç çıkacağını bekleyemez. Toprağı hazırlamalı, iyice bellemeli, katılaşmış yerlerini inceltmeli ve sonra onu elemelidir. Aynı şey kalbiniz için de geçerlidir. Ruhsal uyanış beklentisi içindeyseniz katılaşmış yerleri inceltmelisiniz.

Dirilişi biz gerçekleştiremeyiz. Dirilişi getiremeyiz. Ama bir önceki jenerasyondan bir Kutsal Kitap öğretmeninin dediği gibi, ‘’Tanrı, kendi halkı için tekrar rüzgar çıkarana kadar biz yelkenlilerimizi hazır tutup bekleyebiliriz.’’

Diriliş için Rab’bi arama yolunda yüreklerimizi hazırlama sürecine devam ederken, Tanrı’nın Sözü’nden bir paragrafa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bence bu paragraf Tanrı gelip kendi halkını dirilişte tekrar karşıladığında ne olacağını çok iyi anlatıyor.

Kutsal Kitaplarınız yanınızdaysa lütfen Eski Antlaşmadan Hezekiel kitabını açalım. Hezekiel 37. Bölüm, 1. Ve 2. Ayeti okuyacağız.

‘’Rab’bin eli üzerimdeydi, Ruh’uyla beni dışarı çıkardı, kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. Beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı.’’

Hezekiel, Tanrı’nın bir …

About the Teacher

Nancy DeMoss Wolgemuth

Nancy DeMoss Wolgemuth

Nancy DeMoss Wolgemuth has touched the lives of millions of women through Revive Our Hearts and the True Woman movement, calling them to heart revival and biblical womanhood. Her love for Christ and His Word is infectious, and permeates her … read more …