Zijn Naam is prachtig omdat Hij wonderbaar is

Eeuwenlang heeft de naam van Jezus - of beter gezegd, hebben de namen van Jezus - overvloedig stof geleverd aan psalmisten en een rijke inhoud aan gelovigen over de hele wereld. Welke traditionele paasdienst is compleet zonder een enthousiast refrein van "All Hail the Power of Jesus' Name"? Al zingend leren we dat "Zijn Naam wonderbaar is" en de "Naam boven alle Namen" is. Een liedjesschrijfster vond dat Jezus de zoetste naam was die ze kende, terwijl een ander zich verwonderde over "Hoe zoet de naam van Jezus klinkt."

Onze aanbidding groeit als we zingen over de specifieke namen van Jezus. Denk aan Händels Messiah: kunt u de vreugdevolle tonen horen van "Koning der koningen . . . en Heer der heren . . . Wonderbaar! Raadsman! De machtige God, de eeuwige Vader, de Vredevorst"? Wat dacht u van 'Immanuel', 'De Koning van mijn hart, mijn Herder', en deze tekst: "Man van smarten! Wat een naam... Halleluja, wat een Verlosser."

"Er is iets met die Naam," is het niet?

Maar heb je er wel eens bij stilgestaan waarom de naam van Jezus zo prijzenswaardig is, zo vol schoonheid, dat we ganse liederen schrijven en zingen over Zijn naam? De meeste Amerikanen bewonderen historische figuren als George Washington of Abraham Lincoln, en misschien zijn er wel liederen over deze mannen geschreven zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat iemand uitvoerig de naam van George "prijst" of zingt dat "Abraham de liefste naam is die ik ken.”

Waarom prijzen christenen de naam van Jezus? Wat is er zo mooi aan Zijn naam? Eenvoudig gezegd, de Naam van Jezus is anders dan elke andere naam onder (of in!) de hemel.

Als mensen geven we namen omwille van de traditie - om te weten wie wie is. Jezus is totaal anders. Zijn Namen vertellen ons wie Hij is, maar nog veel meer:

- Zijn Namen vertellen ons wat Hij is. Zoon van God, Mensenzoon. Het Woord. De Waarheid.

- Zijn Namen vertellen ons hoe Hij is. Wonderbare Raadsman. Goede Herder. Vriend van zondaars. Dienaar.

- Zijn Namen vertellen ons wat Hij heeft gedaan. Immanuel. Redder. Messias. Verlosser.

- Zijn Namen vertellen ons wat Hij doet en wat Hij zal doen. Opstanding en Leven. Advocaat. Bruidegom. Grote Hogepriester.

 

Toen uw naam werd gekozen, was dat misschien omdat uw ouders hem mooi klinken vonden. Misschien ben u genoemd naar een geliefd familielid. Misschien hebben ze de betekenis van uw naam onderzocht en gekozen in de hoop dat u op een dag die betekenis zou uitstralen. Maar elk van deze redenen zijn subjectief, gebaseerd op menselijke perceptie of een wens voor wat misschien wel of niet zal gebeuren.

Niet zo met de Naam van Jezus. Alles aan Zijn Naam was waar, is waar en zal altijd waar zijn. De Naam van Jezus is een zekerheid die God, in Zijn goedheid, verkoos aan ons te openbaren.

Pastor John Piper verwoordde het als volgt: "Er is kracht in de naam van Christus, omdat er kracht is in de persoon van Christus." Dat is de verbazingwekkende schoonheid van de Naam van Jezus: Hij is Zijn Naam.

Dus schuilen wij bij de machtige God. Wij vinden troost bij de Vredevorst. Wij bouwen ons leven op de Hoeksteen. Wij volgen Christus, onze Kapitein. Wij genieten van het Brood des Levens. Wij danken alles wat wij zijn aan de grote Ik Ben. Om wie Hij is.

Omdat Zijn naam Jezus is.

About the Author

Laura Elliott

Laura Elliott

Born and raised in Michigan's Upper Peninsula, Laura Elliott and her husband, Michael, now call Minnesota home. Laura is the mother of five sons and one daughter and serves as the marketing content manager for Revive Our Hearts. In … read more …