Maakt onderdanigheid mij zwak?

Door Stacey Salsbery

Ben je ooit in een situatie geweest waar je niet zeker wist wie de leiding had? Het is vervelend. Ofwel wordt er niets gedaan omdat niemand weet wat te doen, ofwel wordt er niets gedaan omdat iedereen denkt dat zijn manier de beste is, met als resultaat een hele hoop verschillende meningen.

Groepsprojecten zonder een welomschreven leider doen me de wenkbrauwen fronsen. Ik vind het dan ook niet verwonderlijk dat God een hiërarchie heeft ingesteld binnen het huwelijk, misschien wel het langdurigste team project ooit. Of je het leuk vindt of niet, de leiderschapsstructuur van dit project plaatst de vrouw onder de man en de man onder God.

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is. (Efeze 5:22-23)

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. (Kolossenzen 3:18)

Het is zo klaar als een klontje. God gebiedt vrouwen zich te onderwerpen aan hun man. Die verzen zijn niet mijn woorden, maar die van God. Als je in de verleiding komt om dit vervelende artikel weg te klikken - want hoe durf ik onderdanigheid aan welke man dan ook voor te stellen terwijl de maatschappij druk bezig is om dit oeroude denkpatroon te doorbreken - laten we het dan eens hebben over wat onderdanigheid wel en niet is in deze context.

Het woord "onderwerpen" in Efeze 5:22 is het Griekse woord hypotassō, en het verwijst naar een bereidwilligheid om afstand te doen van iemands rechten. (Let op het woord bereidwilligheid.) Het is geen gedwongen onderwerping, noch is het gehoorzaamheid. God gebiedt vrouwen niet om hun man te gehoorzamen, zoals Hij kinderen gebiedt om hun ouders te gehoorzamen in Efeze 6:1.

Bovendien gaat het er in dit vers niet om dat iedere vrouw zich aan iedere man moet onderwerpen. Het is een gebod voor één vrouw aan één man - een vrouw aan haar man. Het zegt ook niet dat de ideeën van vrouwen ondergeschikt zijn aan die van mannen of dat vrouwen tweederangsburgers zijn. Door dit te beweren haal je het vers volledig uit zijn verband. Trouwens, een godvruchtige echtgenoot weet ongetwijfeld dat zijn vrouw het waard is om naar te luisteren, omdat hij de Heere kent die Zijn dochters liefheeft en hen dicht bij Zich houdt.

Onderdanigheid is Gods ontwerp

 Onderwerping betekent niet dat een goede vrouw een deurmat is die het nooit oneens is met haar man. Het betekent dat ze bereid is om onder zijn leiding te staan. Orde is noodzakelijk in het "team project" van het huwelijk en dat is zo geweest sinds de Hof van Eden.

Nadat Eva van de verboden vrucht at en die deelde met haar man, resulteerde dat in twee specifieke veranderingen in het leven van vrouwen:

1. Vermeerderde pijn bij het baren van kinderen.

2. Strijd in het huwelijk.

Voor de zondeval leefden Adam en Eva in voortdurende onderlinge eensgezindheid. (Hun huwelijk was volmaakt.) Nadat de zonde zijn intrede deed, was wederzijdse verbondenheid niet meer vanzelfsprekend en het leek meer op het bedwingen van een bosbrand. Een goed huwelijk is hard werken.

Kijk naar wat God tegen Eva zei in Genesis 3:16: "Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen." Het maakt niet uit hoe je het woord "begeerte" interpreteert, de betekenis is er één van strijd. Ik zie dit vers als een rode vlag op het strand, dat wil zeggen niet zwemmen, wel pootje baden. Het betekent niet dat je niet in het water mag om van de golven te genieten, maar je moet voorzichtig zijn (en waakzaam) omdat de vloedgolf van verleiding groot is.

Eén van die verleidingen is de bijna onweerstaanbare verleiding om de door God gegeven leiderschapsrol van een man te negeren, te ondermijnen, te breken en te weerstaan, vooral als we het gevoel hebben dat onze man niet van ons houdt of niet doet wat hij zou moeten doen.

De agressieve feministische beweging die we vandaag zien - het neerhalen van mannelijk leiderschap, het aanvallen van hun karakter, het vernederen van mannen in televisieshows - is geen positieve campagne, maar een toegeven aan de vloek die onze samenleving openlijk aan het vernietigen is.

Onderdanigheid is het ontwerp van Christus

Hier is het probleem: het is niet vanzelfsprekend om onderdanig te zijn. Ons vlees strijdt er krachtig tegen, wat betekent dat onszelf opzij zetten een eigenschap is waar Gods kracht voor nodig is. Daarom komen de instructies voor onderwerping in de brief van Paulus aan de Efeziërs direct na een gebod om vervuld van de Heilige Geest te leven (Efeze 5:18).

We hebben de hulp van de Heere nodig om ons te onderwerpen. Een onderdanige vrouw is geen zwakke vrouw; een onderdanige vrouw wandelt in de kracht van Christus. Zij is een vrouw die de wil van God boven haar eigen wil stelt. Ze dringt niet aan, ze bidt. Ze manipuleert niet, maar wacht geduldig af, vertrouwend op de God die haar toekomst in handen heeft.

Een onderdanige vrouw is een bijzondere vrouw.

Toch ziet onze maatschappij onderdanigheid als "opgeven" of "toegeven", en definieert het als een zwakheid in karakter. In werkelijkheid is onderdanigheid een daad van moed die zelfbeheersing en waardigheid vereist en een aanwinst in een huwelijk is. Het leidt tot vrede, vreugde en mooie relaties. Kijk tenslotte naar de onderwerping van Christus; het heeft gezorgd voor onze verzoening met de Vader.

Onderdanigheid is een goede zaak

Onderdanigheid is geen vernederend of ouderwets concept om aan de kant te schuiven.. Onderwerping is Gods ontwerp voor het belangrijkste groepsproject waar we ooit deel aan zullen hebben. En omdat het van God is, is het een goede zaak.

Het huwelijk werkt het beste wanneer een man onderdanig is aan Christus en een vrouw onderdanig is aan haar man; dit is Gods bedoeling. Het tegenwerken van een door God bepaalde rol leidt altijd tot ontevredenheid, maar het omarmen van Gods ontwerp is het omarmen van de zegen van de Ontwerper. Onderdanigheid vernedert een vrouw niet. In plaats daarvan opent het de deur voor het soort huwelijk dat zij verlangt.

Op Christus gerichte onderdanigheid leidt tot zegen.

Net zoals het een troost is om onder de trouwe leiding van Christus te staan, zo is het een troost voor een vrouw om onder de standvastige leiding van een godvruchtige echtgenoot te staan. Ik realiseer me dat niet alle mannen godvruchtig zijn. Dus hier is de hoop: volgens 1 Petrus 3:1 blijft onderdanigheid, zelfs in moeilijke huwelijken, een aantrekkelijke eigenschap die een godvruchtige vrouw kan gebruiken om een niet godvruchtige echtgenoot aan te moedigen om de Heere te volgen.

Ik weet dat het niet gemakkelijk is. Soms is het opgeven van mijn standpunt in een meningsverschil met mijn man wel het laatste wat ik wil. Weet dat je niet alleen bent in deze strijd. Onderdanigheid is één van de moeilijkste dingen omdat het tegen ons vlees ingaat, maar Christus is er om ons bij te staan. Ik kan misschien de Mount Everest niet beklimmen, maar ik kan absoluut de wil van mijn Vader volgen en mij onderwerpen aan mijn echtgenoot door Christus die mij kracht geeft.

Laat de maatschappij je niet op het verkeerde spoor brengen. Onderdanigheid maakt je niet zwak; het geeft je juist kracht - een kracht die we niet in onszelf vinden maar in de sterke, inwonende aanwezigheid van Jezus. Als het moeilijk is, kijk dan naar Christus, die Zichzelf volledig onderwierp aan Gods wil met volledig vertrouwen in Gods goede plan. Je bent niet minder vrouw als je je onderwerpt. Je bent de vrouw zoals God die wil.