4 Lessen over Bijbelse gastvrijheid

Heb je al eens meegemaakt dat God je iets leerde terwijl jij anderen aan het onderwijzen was? Ik sprak ooit voor een groep vrouwen op een retraite over gastvrijheid. In de voorbereiding ervan, gaf God me de mogelijkheid om gastvrijheid te beoefenen. Helaas zag ik dit niet als een kans, maar eerder als een lastige tussenkomst.

Een vriendin die gewoonlijk haar huis openstelt voor onze bijeenkomsten, moest de stad uit en had mij gevraagd om het over te nemen. Hoewel ik toestemde, was ik eerlijk gezegd niet vervuld met vreugde. We waren met ons gezin een paar weken eropuit geweest en begonnen net weer wat routine te krijgen thuis. De gedachte aan het schoonmaken van mijn huis om het daarna weer vuil te laten worden, trok me niet aan. Ons huis was niet meer kindvriendelijk, dus maakte ik me druk over waar de kinderen naartoe moesten terwijl de volwassenen Bijbelstudie hadden. En dan was er nog de vraag waar iedereen moest zitten.

Misschien werd 1 Petrus 4:9 wel geschreven voor mensen zoals mij, “Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.”

Bijbelse gastvrijheid

De meesten van ons denken bij gastvrijheid vooral aan de zichtbare dingen: een vlekkeloos huis, een perfect gedekte tafel, heerlijke recepten en flikkerend kaarslicht. Misschien kijk je naar de elegante coverfoto’s van een tijdschrift en denk je: mijn huis zou er nooit zo kunnen uitzien. Misschien zie je het Pinterestbord van een vriendin met allerlei recepten en voel je je een mislukkeling omdat je eigen kookkunsten eerder beperkt zijn. Of kijk je naar je eettafel voor vier personen en vraag je je af waar iedereen moet zitten.

De Schrift heeft een andere benadering voor gastvrijheid dan wat je leest in tijdschriften of ziet bij kookshows op de televisie. Schoonmaken, ons huis voorbereiden voor gasten en een lekkere maaltijd klaarmaken, maken er wel deel vanuit. Maar in de Schrift zijn deze dingen eerder middelen die tot een doel leiden. Ons huis openstellen is een middel om mensen in ons hart en leven toe te laten. Het delen van brood met anderen rond een eettafel, zorgt voor mogelijkheden om het Brood des Levens met hen te delen. De details van gastvrijheid waar we ons zo in kunnen verliezen, vormen eigenlijk slechts de achtergrond van een groter verhaal dat zich afspeelt wanneer we anderen uitnodigen in ons huis.

Martha en Maria

Dit kunnen we duidelijk zien in het bekende verhaal van Martha en Maria.

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. (Lukas 10:38-42)

De tegengestelde beschrijvingen van Martha en Maria door Lukas, tonen ons de correcte plaats en functie die gastvrijheid in ons leven zou moeten innemen. We zien hier dat Jezus aan het onderwijzen is en dat Maria aan Zijn voeten zit en van Hem leert. Martha was druk met het bereiden en opdienen van eten. Ze was zo gericht op de details van gastvrijheid dat ze de reden waarom ze gasten hadden uitgenodigd uit het oog verloor – zodat ze konden leren van Jezus. Deze passage wijst ons op de kern en het doel van gastvrijheid: het delen van het Brood des Levens met anderen.

Hier volgen een paar lessen voor wanneer we ons huis gastvrij openstellen:

  1. Details zijn slechts details

Voor Martha waren de details de focus van haar bekommernissen. Natuurlijk kunnen we een lekkere maaltijd klaarmaken. En het is ook goed om een warme en gezellige ruimte te creëren waar onze gasten kunnen samenkomen. Maar we moeten voor ogen houden dat deze activiteiten slechts de achtergrond vormen van een groter verhaal dat zich afspeelt in ons huis.

Als we ons alleen richten op het schrobben en schoonmaken van ons huis als voorbereiding op de gasten, missen we de mogelijkheid om de rommel en vuilheid van ons leven met anderen te delen. Als het onze grootste zorg is hoe een groep mensen in ons huis zal passen, missen we de kans om ruimte voor anderen te maken in ons hart. En als we ons druk maken om het serveren van een perfecte maaltijd, ontbreekt het delen van het enige voedsel dat echt verzadigt.

  1. Hartonderzoek

Als we net als Martha stress krijgen van de details van gastvrijheid, zijn die details het voornaamste waar ons hart op gericht is. Wanneer we bezig zijn met gastvrijheid, is het belangrijk om regelmatig ons hart te onderzoeken. We moeten onszelf vragen stellen als: Morren we in ons binnenste als het gaat om het openen van ons huis voor anderen? Zijn we gericht op de details? Leiden die ons af van de omgang met anderen? Maken we ons drukker over hoe ons huis eruitziet of hoe ons eten smaakt dan over het verheerlijken van Christus?

  1. Haal geen gasten weg

Martha wilde haar zus weghalen van het zitten aan de voeten van Christus. Als we bezig zijn met gastvrijheid en daarbij voorkomen of onderbreken dat mensen bemoedigd worden door het Evangelie, dan zijn we niet bezig met Bijbelse gastvrijheid. Jezus zei tegen Martha dat Maria het goede deel had uitgekozen. Verzadigd raken in Christus, bemoedigd worden door het Evangelie en Gods Woord bestuderen zijn allemaal prioritair aan de details van gastvrijheid. De afwas kan wel wachten. En het voeden van een hongerige ziel is belangrijker dan het voeden van een lege maag.

  1. Het gaat niet om ons

Martha was vooral gericht op zichzelf en wat ze wilde doen, niet op de missie van Christus. Ons doel moet Gods missie zijn, niet het vervullen van onze eigen behoeften en verlangens. Als we zelf in het middelpunt staan in plaats van Christus, is het geen Bijbelse vorm van gastvrijheid. Dit geldt als ons hart weerstand biedt aan het verlenen van gastvrijheid, of we erover klagen en zagen, en ook als we ons verliezen in het perfect maken van alle details.

De volgende keer dat we ons huis openstellen voor gasten, kunnen we bidden dat ons hart Christus groot maakt in al onze bezigheden rond gastvrijheid. Mogen we in elk detail alles doen voor de glorie van Christus, terwijl we onze gasten wijzen op de enige maaltijd die hun ziel zal verzadigen.

Hoe staat het met jou? Verdwaal je snel in de details van gastvrijheid? Ga je morren bij de gedachte aan het openstellen van je huis voor anderen? Hoe kan je hartsgesteldheid veranderen als je herinnerd wordt aan het doel achter gastvrijheid?

About the Author

Christina Fox

Christina Fox

Christina Fox is a speaker, writer, and author of several books includeing: Closer Than a Sister; Idols of a Mother’s Heart; and Sufficient Hope: Gospel Meditations and Prayers for Moms. She received her Masters in Counseling from Palm Beach … read more …