Seeking Him Podcast

De wet van de oogst

Galaten 6 zegt: “wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.”

Weet je, de meeste gewoontes in mijn leven zijn de vruchten van keuzes die ik jaren geleden maakte. De boeken die ik las, de mensen met wie ik omging, de manier waarop ik met autoriteit omging, wat ik in mijn vrije tijd deed, mijn studeergewoontes - al die dingen hebben nu invloed op mijn leven.

De keuzes die we vandaag maken hebben op dezelfde manier invloed op onze toekomst. Elke zondige, zelfzuchtige of aardse handeling is een zaad dat gezaaid wordt dat zich vermenigvuldigt. Maar elke handeling van gehoorzaamheid, is een zaad dat zich ook zal vermenigvuldigen en ons en degenen om ons heen zal zegenen.

Wat voor zaad ga jij vandaag zaaien?

Dit is Nancy Demoss Wolgemuth voor de podcast Zoeken naar Hem. Vertaald door Vernieuw onze harten. Wil je meer lezen of luisteren? Volg ons dan op Facebook, Instagram, Youtube en Spotify onder de naam ‘Vernieuw onze harten’.