Seeking Him Podcast

Keer terug naar God

Ik leef niet zo dicht bij God zoals ik eerst deed. Ik vind dat heel moeilijk, want nu voel ik me schuldig als ik probeer te bidden. Daarom stop ik er vaak mee.

Herken je dat? Dan ben je niet de eerste die zich zo voelt. Adam en Eva hadden een intieme relatie met God, maar hun gemeenschap met Hem werd verstoord door de zonde.

Genesis 3 vertelt ons: En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.

Maar dank zij God, er is hoop! God offerde een dier op om kleding voor Adam en Eva te maken - een symbool van het ultieme offer dat Christus maakte aan het kruis. Door zijn dood kan onze relatie met God hersteld worden, hoe ver we ook zijn afgedwaald.

Dus als je ver van God verwijderd bent: keer terug tot God en belijd je zonden. Vertrouw op Christus’ offer en leef dan met de Hemelse Vader die je altijd zal liefhebben.