Seeking Him Podcast

Poster image

Zingen terwijl je uitgeblust bent

Sonia: De laatste paar maanden voel ik me gewoon uitgeblust. Ik heb het gevoel dat ik niet kan bidden of luisteren naar mensen die over God praten. Het voelt echt als een soort depressie. 

Nancy DeMoss Wolgemuth: Als ik iemand tegenkom die zich geestelijk uitgeblust voelt, zal ik hem vaak vragen: "Heb je voor de Heere gezongen?" Lofprijzing kan een remedie zijn voor geestelijke leegte. 

Koning David geeft ons een voorbeeld in Psalm 63, waar hij zegt: "Mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water." (v. 1) 

Daarna vertelt hij hoe hij met dit gevoel van geestelijke leegte omgaat. Hij zegt: "Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw naam zal ik mijn handen opheffen ... mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen." (v. 4-5). 

Als je dit niet gewend bent, klinkt het misschien gek. Maar als je je lusteloos en neerslachtig voelt, waarom probeer je dan niet luidop voor God te zingen

Met Seeking Him, (Zoeken naar God) Nancy DeMoss Wolgemuth.  

Vertaald door: Vernieuw onze Harten 

Copyright 2021 Revive Our Hearts. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming.