Seeking Him Podcast

Troost en kracht

Nancy DeMoss Wolgemuth: Je weet hoe moeilijk afscheid nemen kan zijn. Stel je voor hoe Jezus' discipelen zich voelden toen ze wisten dat Hij zich voorbereidde om deze aarde te verlaten. Hun Vriend ging niet zomaar naar een andere plek, Hij ging naar de andere kant van de eeuwigheid. Ze wisten dat de mensen hen zouden gaan haten en verwerpen wegens hun geloof, en ze dachten dat ze het helemaal alleen zouden moeten doorstaan.

Maar Jezus zei tegen hen: "Het is nuttig dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal ik Hem naar u toezenden." Toen zei Hij: "Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid."

Jezus had het over de Heilige Geest. En toen Hij kwam, waren de discipelen vervuld van troost en kracht. De Heilige Geest is nog steeds bij de discipelen van Jezus. Daarom hoeven we geen enkele omstandigheid alleen te doorstaan.

Dus waarom vraag je de Heilige Geest niet om je te helpen met welke situatie je ook wordt geconfronteerd vandaag?