Seeking Him Podcast

Een andere Helper

Nancy DeMoss Wolgemuth: God heeft nooit bedoeld dat we het christelijke leven zouden leiden zonder de Heilige Geest.

Weet je, geestelijke groei komt niet door alleen maar harder te werken of meer te doen. Het komt door te wandelen in de kracht van de Heilige Geest.

In Johannes 14 zei Jezus tegen Zijn discipelen: "Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid. . . . U kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

Wanneer heb je voor het laatst de Heilige Geest gevraagd om je leven te leiden en je kracht te geven?